เราศรัทธาต่อการฟื้นคืนชีพและการตอบแทน ฯลฯ [4] (หน้า 131-132)

ปรับขนาดตัวอักษร :

 

ตำราที่ใช้ : ปะริสัย บาฆี เซอกะลิยัน มุกัลลัฟ อาตะว่า ซิมปูลัน อีหม่าน อะตัส มัซฮับสลัฟ

(อธิบาย "อะกีดะฮฺ อัฏฏ่อฮาวียะฮฺ")ศรัทธาต่อการฟื้นคืนชีพ การตอบแทน การนำเสนอ การชำระบัญชี การอ่านบันทึกความดีความชั่ว ผลบุญ การลงทัณฑ์ สะพาน และตราชั่ง

:: ตัวบทจาก กิตาบปะริสัยฯ ::

รับบริจาค


การจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานวีดีโอ
และเพื่อการปรับปรุงอัพเกรดเซอร์เวอร์ให้ดีกว่าเดิม

Last Upload 28/3/15

อบรมศาสนธรรม (คูคต)

ตัฟซีรอัล-กุรอาน ซูเราะฮฺอาลิอิมรอน

  قواعد اللغة العربية   

สารพันบรรยาย

วิชาฮุ้ลอัฟรอหฺฯ

อิบานะตุ้ลอะฮฺกาม

ปะริสัย บะฆี ซ่ากะลิยัน มุกัลลัฟฯ

40 หะดีษ นะวาวี

สอนที่พนัสนิคม ชลบุรี 

กิตาบ อัล-กะบาอิร

อบรมศาสนธรรม (บางปลา)

ริยาฎุซซอลิฮีน

คุตบะฮฺ / สอนภาษาอาหรับ

อะเนาะ กุญจี ชุรฆอ

อนาชีด มัจลิซ

งานเขียนตำราวิชาการ

 ريغكاسن باڬى سمفولن إيمان อะกีดะฮฺ (ภาษามลายู)

 علوم القرآن ความรู้เกี่ยวกับอัล-กุรอาน 

 نزهة المجلسيات ประวัติซอฮาบียาต (ซอฮาบียะฮฺหญิง) 

 مطالعة المجلس วิชามุฏอละอะฮฺ ภาษาอาหรับ 

 دليل الكشافة للفرقة الكشفية المجلسية วิชาลูกเสือ 

 الدرر المجلسية รวมบทซิลรุ้ลลอฮฺ

تلخيص المجلس آل البيت  ประวัติอะหฺลุ้ลบัยตฺ