วีดีโอล่าสุด

 

ปะนาวัร บาฆี ฮาตี หน้า 54-55 "อุญุบ" (ความลำพองตน) [1]อ.อาลี เสือสมิงwww.alisuasaming.com

HDVS_CATEGORY: ตะเซาวุฟ (กิตาบ ปะนาวัร บาฆี ฮาตี)
Views: 14

อบรมนักศึกษาผู้ใหญ่ ณ มัสยิดดีนุ้ลอิสลาม บางปลา บางพลี สมุทรปราการอะกีดะฮฺ : วันอาคีเราะฮฺ [ตอนที่ 10 :...

HDVS_CATEGORY: อบรมนักศึกษาผู้ใหญ่ (บางปลา)
Views: 1783

โดย อ.อับดุลฮากีม วันแอเลาะ อ.อาลี เสือสมิง ดำเนินการเสวนาโดย อ.กอเซ็ม มั่นคงงานรวมน้ำใจสู่ญามิอุ้ลอิซฺฮารฺ...

HDVS_CATEGORY: คุตบะฮฺและบรรยาย
Views: 431

เสวนา "อะไรทำได้...อะไรทำไม่ได้?"อ.อานัส ดาราฉาย และ อ.อาลี เสือสมิงงานมัสยิดนูรุ้ลอิสลาม (คูคต) 29 มีนาคม...

HDVS_CATEGORY: คุตบะฮฺและบรรยาย
Views: 830

เราศรัทธาต่อการฟื้นคืนชีพและการตอบแทน ฯลฯ [4] (หน้า 131-132)

ปรับขนาดตัวอักษร :

 

ตำราที่ใช้ : ปะริสัย บาฆี เซอกะลิยัน มุกัลลัฟ อาตะว่า ซิมปูลัน อีหม่าน อะตัส มัซฮับสลัฟ

(อธิบาย "อะกีดะฮฺ อัฏฏ่อฮาวียะฮฺ")ศรัทธาต่อการฟื้นคืนชีพ การตอบแทน การนำเสนอ การชำระบัญชี การอ่านบันทึกความดีความชั่ว ผลบุญ การลงทัณฑ์ สะพาน และตราชั่ง

:: ตัวบทจาก กิตาบปะริสัยฯ ::

ข้อคิดสะกิดใจ

อัลกุรอาน

พบกับเราได้บน Facebook

กลุ่มเครือข่าย สัตยาบันจุฬาราชมนตรี

หนังสือวางจำหน่ายล่าสุด

งานเขียนตำราวิชาการ

 ريغكاسن باڬى سمفولن إيمان
อะกีดะฮฺ (ภาษามลายู)

 علوم القرآن
ความรู้เกี่ยวกับอัล-กุรอาน

 نزهة المجلسيات
ประวัติซอฮาบียาต (ซอฮาบียะฮฺหญิง)

 مطالعة المجلس
วิชามุฏอละอะฮฺ ภาษาอาหรับ

 دليل الكشافة للفرقة الكشفية المجلسية
วิชาลูกเสือ

 الدرر المجلسية
รวมบทซิลรุ้ลลอฮฺ

تلخيص المجلس آل البيت
ประวัติอะหฺลุ้ลบัยตฺ