หน้าที่ของผู้ตามที่มีต่อผู้นำ

ปรับขนาดตัวอักษร :

คุตบะหฺวันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2553 ณ มัสยิดนูรุ้ลอิสลาม (บ้านป่า)

บรรยาย อ.อับดุลเลาะห์ และเยาะ Last up 1/10/14 t 18:20 น.

บทเรียนภาษาอาหรับ Last up 28/9/14 t 00:40 น.