เรียนภาษาอาหรับ | ตอนที่ 113 (17 พฤศจิกายน 55)

 

คุตบะฮฺวันศุกร์ที่ 30 พฤจิกายน 2555 ณ มัสยิดนูรุ้ลอิสลาม (บ้านป่า)

ไวยกรณ์อาหรับ

มุฮาดะซะฮฺ - มุตอละอะฮฺ

สนทนาภาษาอาหรับ (อิหยิปต์)

ตำราที่ใช้ :

- คำศัพท์ ใช้หนังสือ "อัล-มุนญิด ฟี อัลฺ-ลุเฆาะฮฺ วัล-อะอฺลาม"

- ไวยกรณ์อาหรับใช้หนังสือ "อัดดุรูซุ้ลนะห์วียะฮฺ" เล่ม 2


- มุฮาดะซะฮฺ - มุตอละอะฮฺ ใช้หนังสือ "อัล-ตะอฺบีรฺ" เเล่ม 4-5 - แบบเรียนของโรงเรียนมิฟตาฮุ้ลอุลูมิดดีน

- สนทนาภาษาอาหรับ ใช้หนังสือ "กัลฺลิมนี อะรอบียฺ" เป็นภาษาตลาดอียิปต์

{sentry registered ,special}ดาวน์โหลดหนังสือ "กัลฺลิมนี อะรอบียฺ" (pdf)  Moule1 Module2 Module3{/sentry}

{sentry registered ,special}ดาวน์โหลดเสียงการสนทนาอาหรับ (zip)  Moule1 Module2 Module3{/sentry}

สถานที่ : โรงเรียนญะมาลุ้ลอัซฮัร, อิสลามรักสงบ ซ.พัฒนาการ 30