ผลบุญที่ไปถึงผู้ตาย ตอนที่ 7

ปรับขนาดตัวอักษร :

ดาวน์โหลดLast Upload 6/3/15

วิชาหุ้ลอัฟรออฺฯ 

ปะริสัย บะฆี ซ่ากะลิยัน มุกัลลัฟฯ  

สอนที่พนัสนิคม ชลบุรี 

40 หะดีษ นะวาวี

ริยาฎุซซอลิฮีน   

สารพันบรรยาย  / คุตบะฮฺ

กิตาบ อัล-กะบาอิร

 قواعد اللغة العربية   

เรียนภาษาอาหรับ

อิบานะตุ้ลอะฮฺกาม

อะเนาะ กุญจี ชุรฆอ

ตัฟซีรอัล-กุรอาน ซูเราะฮฺอาลิอิมรอน

อบรมศาสนธรรม (บางปลา)

อบรมศาสนธรรม (คูคต)

ตัฟซีรอัล-กุรอาน