ผลบุญที่ไปถึงผู้ตาย ตอนที่ 2

ปรับขนาดตัวอักษร :

ดาวน์โหลดLast Upload 21/2/15

 40 หะดีษ นะวาวี

ริยาฎุซซอลิฮีน   

ปะริสัย บะฆี ซ่ากะลิยัน มุกัลลัฟฯ 

สารพันบรรยาย  / คุตบะฮฺ

กิตาบ อัล-กะบาอิร

วิชาหุ้ลอัฟรออฺฯ

สอนที่พนัสนิคม ชลบุรี 

 قواعد اللغة العربية   

เรียนภาษาอาหรับ

อิบานะตุ้ลอะฮฺกาม

อะเนาะ กุญจี ชุรฆอ

ตัฟซีรอัล-กุรอาน ซูเราะฮฺอาลิอิมรอน

อบรมศาสนธรรม (บางปลา)

อบรมศาสนธรรม (คูคต)

ตัฟซีรอัล-กุรอาน