Information table
ไฟล์เสียงใหม่ 23/11/15
ละหมาดญะมาอะฮฺ [EP.8] (หน้า 33) 
ละหมาดญะมาอะฮฺ [EP.7] (หน้า 33) 
ตัฟซีรนูรุ้ลอิหฺซาน (หน้า 79-80) อายะฮฺ 2:238-239 / ปะนาวัร หน้า 52 
264.ห้ามสาปแช่งคนหรือสัตว์ของเขา [1551-1558] 
263.ความรุนแรงในการต้องห้ามการเป็นพยานเท็จ [1550] 
262.ให้สอบสวนทวนความ ก่อนบอกต่อ [1547-1549] 
261.สิ่งที่อนุญาตให้พูดโกหก 
260.ห้ามการพูดโกหก [1546-จบ-] 
260.ห้ามการพูดโกหก [1546] 
หะดีษที่ 112 : การทำตะยัมมุม : การทำตะยัมมุมสำหรับผู้มีญุนุบจะเป็นที่อนุญาตเมื่อใด 
บาปใหญ่ : 30.การพูดโกหกเป็นประจำ EP.1 
หะดีษที่ 39 : การไม่เอาโทษในอิสลาม [EP.4] 
คุตบะฮฺ | อิสลามกับการห้ามสิ่งมึนเมา 
เรียนภาษาอาหรับ ตอนที่ 187 (31 ตุลาคม 2558) 
เรียนภาษาอาหรับ ตอนที่ 186 (24 ตุลาคม 2558) 
ความประเสริฐของบรรดาเศาะฮาบะฮฺ 
การสอบสวน และการตอบแทน EP.2] 
รู้จักอัลลอฮฺด้วยกับคุณลักษณะของพระองค์ [EP.2] (หน้า 5) 

(New) قواعد اللغة العربية

งานเขียนตำราวิชาการ

 ريغكاسن باڬى سمفولن إيمان อะกีดะฮฺ (ภาษามลายู)

 علوم القرآن ความรู้เกี่ยวกับอัล-กุรอาน 

 نزهة المجلسيات ประวัติซอฮาบียาต (ซอฮาบียะฮฺหญิง) 

 مطالعة المجلس วิชามุฏอละอะฮฺ ภาษาอาหรับ 

 دليل الكشافة للفرقة الكشفية المجلسية วิชาลูกเสือ 

 الدرر المجلسية รวมบทซิลรุ้ลลอฮฺ

تلخيص المجلس آل البيت  ประวัติอะหฺลุ้ลบัยตฺ