บทเรียนภาษาอาหรับ Last up 17/11/14

ตัฟซีร | อาลิอิมรอน | อายะฮฺ 81-83 | พันธสัญญาของบรรดานบี

ตัฟซีร | อาลิอิมรอน | อายะฮฺ 79-80 | การโกหกปรักปรำต่อบรรดานบีของพวกยะฮูดีย์

บรรยาย อ.อับดุลเลาะห์ และเยาะ Last up 1/10/14

งานเขียนตำราวิชาการ

 ريغكاسن باڬى سمفولن إيمان อะกีดะฮฺ (ภาษามลายู)

 علوم القرآن ความรู้เกี่ยวกับอัล-กุรอาน 

 نزهة المجلسيات ประวัติซอฮาบียาต (ซอฮาบียะฮฺหญิง) 

 مطالعة المجلس วิชามุฏอละอะฮฺ ภาษาอาหรับ 

 دليل الكشافة للفرقة الكشفية المجلسية วิชาลูกเสือ 

 الدرر المجلسية รวมบทซิลรุ้ลลอฮฺ

تلخيص المجلس آل البيت  ประวัติอะหฺลุ้ลบัยตฺ