Information table
ไฟล์เสียงใหม่ 22/5/16
ทับช้าง บ้านม้า ...มาจากไหน  
ละหมาดของท่านนบี EP.2 [ความคุชัวอฺในละหมาด] 
เรื่องเล่าจากตุรกี และการทำอุมเราะห์ 
ความประเสริฐของเดือนชะอฺบาน และคืนนิสฟูชะอฺบาน  
คุตบะฮฺ : ซุนนะฮฺในชีวิตประจำวัน 
คุตบะฮฺ : ความประเสริฐของการเรียนการสอนกุรอาน / การเปลี่ยนแปลงในตุรกี 
บรรดาหลักศรัทธา : การตอบแทนความดีและความชั่ว (หน้า 21)  
การละหมาดวันศุกร์ [EP.1] (หน้า 36) 
300-301.ดับไฟก่อนเข้านอน / ห้ามการ ตะกัลลุฟ [1652-1656] 
298-299.ห้ามใช้มือขวาล้างอวัยวะขับถ่ายและแตะต้องมันโดยไม่จำเป็น
ห้ามสวมรองเท้าหรือถุงเท้าเพียงข้างเดียว หรือยืนใส่โดยไม่จำเป็น [1648-1651]
 
ละหมาดของท่านนบี EP.1 [การเนียต, ตักบีรร่อตุ้ลเอี๊ยะรอม, การมองที่สุญูด] 
การศรัทธาต่อวันสิ้นโลก และการฟื้นคืนชีพ [EP.4] 
(นูรุ้ลอิสลาม คูคต)
 การบริหารความขัดแย้ง 
การละหมาด : ตอนที่ 4 : การอะซานและอิกอมะฮฺ 
ตัฟซีร | อาลิอิมรอน | อายะฮฺ 167-168 / ปะนาวัรฯ หน้า 62 
บาปใหญ่ : 35.มุฮัลลิ้ล (จีนอบูตอ)
อะกีดะฮฺ : เรื่อง "นรก" [EP. 3] 
หะดีษที่ 40 : การยึดเอาโอกาสในโลกดุนยาเพื่อความสำเร็จในโลกอาคีเราะฮฺ [EP.3]
3- ดุนยานั้นเป็นทางผ่านสำหรับอาคีเราะฮฺ
4- อนุสติ จากท่าน อับดุลลอฮฺ อิบนุ อุมัร (ร.ฎ.)

วีดีโอใหม่


ทับช้าง บ้านม้า ...มาจากไหน 


ความประเสริฐของเดือนชะอฺบาน และคืนนิสฟูชะอฺบาน 


จะอยู่อย่างไร...หากไม่มีมัซฮับ 


ภารกิจผู้ศรัทธา 


การบริหารความขัดแย้ง 


การศรัทธาต่อวันสิ้นโลก และการฟื้นคืนชีพ [EP.3]


รู้ทันชีอะฮ์


จุดยืนอะฮ์ลิซซุนนะฮ์วัลญะมาอะฮ์ต่อชีอะฮ์


การศึกษาอิสลาม
งานมัสยิดดารุ้ลอาบีดีน (คลองสวน)
จ.ฉะเชิงเทรา

บทบาทและผลงานของนักปราชญ์มัชฮับชาฟีอีย์ในการเชิดชูซุนนะฮ์และซอฮาบะฮ์


อิสลามกับยุคโลกาภิวัฒน์


บทบาทสถาบันการปกครอ
งและสถาบันการศึกษาของไทย
ในการสร้างสันติภาพในสังคมไทย 


การละหมาด [ตอนที่ 3]
เอาเราะฮฺ (การปกปิดร่างกาย) ในการละหมาด


ตัฟซีร | อาลิอิมรอน | อายะฮฺ 162-164

งานเขียนตำราวิชาการ

 ريغكاسن باڬى سمفولن إيمان อะกีดะฮฺ (ภาษามลายู)

 علوم القرآن ความรู้เกี่ยวกับอัล-กุรอาน 

 نزهة المجلسيات ประวัติซอฮาบียาต (ซอฮาบียะฮฺหญิง) 

 مطالعة المجلس วิชามุฏอละอะฮฺ ภาษาอาหรับ 

 دليل الكشافة للفرقة الكشفية المجلسية วิชาลูกเสือ 

 الدرر المجلسية รวมบทซิลรุ้ลลอฮฺ

تلخيص المجلس آل البيت  ประวัติอะหฺลุ้ลบัยตฺ